Huren

Inhoud:

 

Ik wil huren

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning?

Je kan pas inschrijven voor een huurwoning bij de Voorkempen-H.E. als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 1. Je bent meerderjarig.
 2. Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 3. Je voldoet aan de inkomensvoorwaarde
 4. Je voldoet aan de eigendomsvoorwaarde: Je hebt samen met je gezinsleden géén woning of bouwgrond in volledige óf gedeeltelijke volle eigendom (ook niet via vennootschap) of ook niet in volledig vruchtgebruik, en dit in binnen- of buitenland. Er zijn uitzonderingen zoals : kosteloos verworven eigendom, eigendom in huwelijksgemeenschap ingeval van een ontwricht huwelijk, onbewoonbaar verklaarde woningen …

Nieuw sinds 1 november 2017 : huurdersverplichting !
Nieuwe huurders categorie A, B en C moeten één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Dit is niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Kandidaten die nog niet voldoen op moment van inschrijving, kunnen gratis terecht bij volgende instanties om het vereiste niveau alsnog tijdig te laten vaststellen of nog te behalen :

Agentschap Integratie en Inburgering
http://www.integratie-inburgering.be/taaltest-nederlands-wooncode

Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten - T 0483 34 77 66
Curielaan 1, 2900 Schoten - T 0484 71 37 94
Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen - T 0484 71 37 94
Renier Sniedersstraat 62-64, 2300 Turnhout  - T 0489 11 74 39 of T 014 42 06 69

Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen
https://www.atlas-antwerpen.be/nl

Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen - T 03 338 70 11

Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent
https://in-gent.be/voor-jou/nederlands

Kongostraat 42, 9000 Gent - T 09 235 26 70

Huis van het Nederlands Brussel vzw.
http://www.huisnederlandsbrussel.be/

Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel - T 02 501 66 60

Raadpleeg hier onze folder ‘huren bij De Voorkempen – H.E.’

 

>> naar overzicht

Inschrijven

Hoe schrijf je je in voor een huurwoning?

Indien je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, kan je je inschrijven.

Dat doe je zo:

 1. Kom langs! Het kantoor is gevestigd in Sint – Job – in – ‘t - Goor. Hier vind je onze openingsuren en een routebeschrijving
 2. Vergeet vooral niet de nodige documenten mee te brengen: 

         Voor álle gezinsleden ouder dan 18 jaar :
         - identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning

         Heb je niet-inwonende kinderen in bezoekrecht ?
         - bewijs van bezoekregeling voor deze kinderen

         Heeft iemand van het gezin een ernstige handicap?
         - geldig attest van invaliditeit +66% of gelijkgesteld van het FOD Sociale Zekerheid, mutualiteit …

         Heeft een gezinslid kosteloos verworven eigendom?
         - een officieel bewijs hiervan (notariële akte …)

         Is het gezinsinkomen sterk gedaald t.o.v. 3 jaar geleden ?
         - een bewijs van het gezinsinkomen van de laatste drie maanden

     3. De verantwoordelijke voor de kandidaat-huurders bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt.

     4. Eénmaal ingeschreven, kom je op de wachtlijst met kandidaat-huurders terecht.

 

Je gegevens beschermd door de privacywetgeving.

Via De Voorkempen H.E. kan je dus een sociale woning huren.
De Voorkempen H.E. houdt daarom in lijsten en dossiers informatie over jou bij. Deze informatie wordt gebruikt om na te kijken of je ergens recht op heeft. Of om je beter te kunnen helpen.

 

Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht De Voorkempen H.E. om jouw gegevens elektronisch te verzamelen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over je opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om zijn informatie te krijgen.

Daarom is er de privacywet die jou beschermt.

 

Hoe lang moet je wachten tot je een woning toegewezen krijgt?

Hoe lang sta je op de wachtlijst?

Hoe lang het precies duurt voordat een woning wordt toegewezen, is afhankelijk van de situatie. In principe kent De Voorkempen-H.E. woningen toe volgens de chronologische volgorde van inschrijving van de kandidaat-huurders. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de gezinssamenstelling en de specificaties van de woning. Zo zal een gezin met 2 kinderen eerder in aanmerking komen voor een woning met 3 slaapkamers dan een gezin met 1 kind.

Actualisatie

Om de 2 jaar worden de gegevens van de wachtlijst geactualiseerd zodat De Voorkempen-H.E. nog beter kan beantwoorden aan de behoeften en wensen van de kandidaat-huurders.

Er wordt je gevraagd of je nog steeds interesse hebt in een sociale huurwoning, voor welke projecten je wenst in aanmerking te komen, of je gezinssamenstelling is gewijzigd in de afgelopen 2 jaar en of je inkomen is gewijzigd in de afgelopen 2 jaar.

Als kandidaat krijg je een formulier toegezonden dat je hoort in te vullen en terug te sturen. Let wel op: wanneer je dit formulier niet tijdig terugstuurt, kan je van de wachtlijst geschrapt worden.

Hoe gebeurt de toewijzing en wat komt er verder nog bij kijken?

De toewijzing van een sociale woning of appartement gebeurt steeds op basis van de chronologische volgorde van inschrijvingen van de kandidaat-huurders in het daartoe bestemd register. Er wordt telkens rekening gehouden met de rationele bezetting van de woning op basis van de gezinssamenstelling en de eventuele voorrangsregels.

Meer details over onze voorrangsregels, lees je in onze folder.

De Voorkempen-H.E. is bij de toewijzing van een sociale woning ook gebonden aan het lokale toewijzingsreglement dat door elke gemeente kan worden opgesteld. Meer informatie (welke gemeenten, wat houdt het in?) over deze lokale toewijzingsreglementen vindt u hier

>> naar overzicht

Patrimonium

De Voorkempen – H.E. verhuurt woningen, appartementen en studio’s in de 5 gemeenten van haar werkgebied:

 • BRASSCHAAT
 • BRECHT
 • SCHILDE
 • WUUSTWEZEL
 • ZOERSEL

>> naar overzicht

Ik huur

Huurprijs

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

De wetgeving betreffende de verhuur van sociale woningen wijkt sterk af van de private huurwetgeving. Voor een sociale woning is de basishuurprijs aangepast aan het inkomen en samenstelling van het gezin. De sociale huurwetgeving neemt het inkomen van 3 jaar terug als referentie.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de VMSW . Je vindt er ondermeer de formule voor het berekenen van de huurprijs.

Betaling

Huurgelden dienen voor de vijfde van de maand gestort te worden op de rekening van De Voorkempen – H.E. Je kan kiezen voor een overschrijving of bestendige opdracht.

Onderhoud van de woning / handige tips

Als huurder ben je verantwoordelijk voor een feilloos onderhoud van de woning.

Hier vind je alvast enkele tips:

 • Brand voorkomen
  • Plaats geen kaarsen op een brandbare ondergrond en laat ze zeker niet onbewaakt achter!
  • Laat geen elektrische apparaten insteken (frituurpotten, fonduestellen,...)
  • Zorg dat frituurvet niet oververhit. Als dit vuur vat, schakel je de warmtebron onmiddelijk uit. Blus NIET met water!
  • Geen elektrische draden onder het tapijt
  • Maak de filter van je afzuigkap regelmatig schoon
  • Rook niet in bed
  • Maak geen asbakken leeg in de prullenmand
 • Als huurder ben je verplicht een brandverzekering af te sluiten die je inboedel en aansprakelijkheid dekt tijdens de periode dat je de woning huurt.

 • Goed verluchten
 • Schoonmaken

Herstellingen

Hebt u schade of slijtage? Raadpleeg dan eerst het Ziezo! – boekje dat u ontvangen hebt van De Voorkempen – H.E. Hierin vindt u terug of u zelf de herstelling dient uit te voeren of deze ten laste is van De Voorkempen – H.E. Je kan hiervoor eveneens je huurcontract raadplegen. Wanneer je niet meteen een regeling treft, gelden de regels uit het burgerlijk wetboek.

Let wel: herstellingen die ten laste zijn van de huurders kunnen nog altijd door ons uitgevoerd worden. De kosten hiervan zullen we wel aanrekenen via een onkostennota. Indien een oproep onnodig bleek of ten laste van de huurder is, zullen de kosten worden doorgerekend aan de huurder.

Bij vragen kan u telefonisch contact opnemen met De Voorkempen – H.E. tijdens de kantooruren op het nummer 03 690 09 20. Na de kantooruren en tijdens het weekend kan u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat.

Tijdens het weekend wordt het antwoordapparaat op regelmatige tijdstippen beluisterd. Vergeet niet uw naam, telefoonnummer en een korte omschrijving van het probleem in te spreken, uw vraag wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

Aangenaam wonen

Wanneer iedereen uit de naaste omgeving zijn steentje bijdraagt, is het vast en zeker aangenaam wonen. We geven je alvast enkele tips mee:

 • Maak geen onnodig lawaai
 • Respecteer de nachtrust van je buren en hun kinderen
 • Gooi geen afval op de straat
 • Houd de tuin netjes
 • Draag zorg voor gemeenschappelijke voorzieningen
 • Vermijd roekeloos rijgedrag.

 Aanvraagformulieren

Einde huur

De huurovereenkomst beëindigen

Als huurder beëindig je de huurovereenkomst met een aangetekend schrijven. De opzegtermijn bedraagt drie maanden.

Kopen

Sommige woningen kunnen door de huurder aangekocht worden. Voor de juiste voorwaarden kan je terecht op de website van de VMSW en neem je best contact op met de huisvestingsmaatschappij.

>> naar overzicht

7/05/2018 0:00:00
Project Leeuwerik-Zandblok te Brecht: 20 huurappartementen
28/02/2017 0:00:00
Project Molenstraat te Brecht : 14 koopwoningen en 50 huurappartementen
28/02/2017 0:00:00
Project Lochtenberg te Sint Job in't Goor : 10 koopappartementen
22/11/2016 0:00:00
nieuwe loodgieters vanaf november 2016